välkommen

till bygg- & ingenjörsbyrå
Klemets hemsida

jobb

Vill du jobba kreativt?

fråga pris av oss

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

aktuellt

Våra 3 huvudprojekt
just nu är:
-Demensboende i Terjärv
-Radhusbostäder i Ytteresse
-Affärfastighet i Jakobstad

Mer info om de olika projekten
hittas under rubriken projekt

bostadsproduktion

Nu marknadsför vi
unika parhusbostäder
intill åstraden i
centrala Ytteresse

Bostäderna säljs som
halv-/helfabrikat

Vi ger gärna mer
info & broschyrer!
Kontakta oss på
bi.klemets[at]multi.fi

 r e f e r e n s e r

B O S T A D S P R O J E K T     |    A S U N T O P R O J E K T I T
1._bik_-_villa_-_ado.pngbik_-_parhus_-_ytteresse3_1.png1._bik_-_langkullavagen.png1._bik_-_edsevo.pngbik_-_eh_-_jakobstad.png2._bostader_-_skepp.png
1._bik_-_flackkullgrnd.png