välkommen

till bygg- & ingenjörsbyrå
Klemets hemsida

jobb

Vill du jobba kreativt?

fråga pris av oss

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

aktuellt

Våra 3 huvudprojekt
just nu är:
-Demensboende i Terjärv
-Radhusbostäder i Ytteresse
-Affärfastighet i Jakobstad

Mer info om de olika projekten
hittas under rubriken projekt

bostadsproduktion

Nu marknadsför vi
unika parhusbostäder
intill åstraden i
centrala Ytteresse

Bostäderna säljs som
halv-/helfabrikat

Vi ger gärna mer
info & broschyrer!
Kontakta oss på
bi.klemets[at]multi.fi

r e f e r en s e r

I N D U S T R I P R O J E K T   |  T E O L L I S U U S P R O J E K T I T

1bik_6.png12._backvagen-002.png12._industri_-_penviksvagen1._bik_-_1-001.png2._INDUSTRI_-_KONTOR_-_NKBY.png2._INDUSTRI_-_KONTOR_-_JSTAD.png12._industri_-_movagen1._bik_-_1-0012.png