välkommen

till bygg- & ingenjörsbyrå
Klemets hemsida

jobb

Vill du jobba kreativt?

fråga pris av oss

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

aktuellt

Våra 3 huvudprojekt
just nu är:
-Demensboende i Terjärv
-Radhusbostäder i Ytteresse
-Affärfastighet i Jakobstad

Mer info om de olika projekten
hittas under rubriken projekt

bostadsproduktion

Nu marknadsför vi
unika parhusbostäder
intill åstraden i
centrala Ytteresse

Bostäderna säljs som
halv-/helfabrikat

Vi ger gärna mer
info & broschyrer!
Kontakta oss på
bi.klemets[at]multi.fi

s o m m a r s t u g a

K E S Ä M Ö K K I

ADRESS  |  JAKOBSTAD | OSOITE

OMFATTNING  | NYBYGGNAD  ~80M2  | LAAJUUS

BYGGHERRE  | PRIVAT | RAKENNUTTAJA

BYGGÅR  | 2011 | RAKENNUSVUOSI

bik_-_bst_-_sommarstuga2.jpg