PARHUS KÄRRSTIGEN YTTERESSE

PÅGÅENDE PARHUSPROJEKT SOM PLANERAS FÄRDIGSTÄLLAS UNDER 2019
NYBYGGE AV 3 PARHUS INKLUSIVE GARAGE & BILTAK
UPPDRAGSGIVARE BI KLEMETS AB

ALLA BOSTÄDER RESERVERADE

aa019.jpg