välkommen

till bygg- & ingenjörsbyrå
Klemets hemsida

jobb

Vill du jobba kreativt?

fråga pris av oss

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

aktuellt

Våra 3 huvudprojekt
just nu är:
-Demensboende i Terjärv
-Radhusbostäder i Ytteresse
-Affärfastighet i Jakobstad

Mer info om de olika projekten
hittas under rubriken projekt

bostadsproduktion

Nu marknadsför vi
unika parhusbostäder
intill åstraden i
centrala Ytteresse

Bostäderna säljs som
halv-/helfabrikat

Vi ger gärna mer
info & broschyrer!
Kontakta oss på
bi.klemets[at]multi.fi

t a k b y t e

K A T T O R E M O N T T I

ADRESS  | EDSEVÖ | OSOITE

OMFATTNING  | TAKBYTE | LAAJUUS

BYGGHERRE  | BAB DALÅ | RAKENNUTTAJA

BYGGÅR  | 2012 | RAKENNUSVUOSI

bik_-_bst_-_edsevo2.jpg