välkommen

till bygg- & ingenjörsbyrå
Klemets hemsida

jobb

Vill du jobba kreativt?

fråga pris av oss

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

aktuellt

Våra 3 huvudprojekt
just nu är:
-Demensboende i Terjärv
-Radhusbostäder i Ytteresse
-Affärfastighet i Jakobstad

Mer info om de olika projekten
hittas under rubriken projekt

bostadsproduktion

Nu marknadsför vi
unika parhusbostäder
intill åstraden i
centrala Ytteresse

Bostäderna säljs som
halv-/helfabrikat

Vi ger gärna mer
info & broschyrer!
Kontakta oss på
bi.klemets[at]multi.fi

a k t u e l l a   p r o j e k t 

A J AN K O H T A I S E T   P R O J E K T I T

egnahemshus med garage

ADRESS | SUNDBERGSVÄGEN, VESTERSUNDSBY, JAKOBSTAD | OSOITE
KONTAKTPERSON  | ANDERAS  SANDSTRÖM | YHTEYSHENKILÖ
TEL |  050 37 48 233 | PUH

MER INFORMATION OM PROJEKTET HITTAS HÄR.


parhusprojekt i sandsund

ADRESS |  SKOLHUSGRÄND, SANDSUND, PEDERSÖRE | OSOITE

KONTAKTPERSON  | ANDERAS  SANDSTRÖM | YHTEYSHENKILÖ
TEL |  050 37 48 233 | PUH
MER INFORMATION OM PROJEKTET HITTAS HÄR.

 tillbyggnad av förskola & nybygnad av daghem

PROJEKTETS STORLEK | 438 + 139 + 785  m2

ADRESS |  BOSUND, LARMO KOMMUN | OSOITE

KONTAKTPERSON  | SIMON LINDFORS | YHTEYSHENKILÖ
TEL |  050 30 07 409 | PUH