välkommen

till bygg- & ingenjörsbyrå
Klemets hemsida

jobb

Vill du jobba kreativt?

fråga pris av oss

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

aktuellt

Våra 3 huvudprojekt
just nu är:
-Demensboende i Terjärv
-Radhusbostäder i Ytteresse
-Affärfastighet i Jakobstad

Mer info om de olika projekten
hittas under rubriken projekt

bostadsproduktion

Nu marknadsför vi
unika parhusbostäder
intill åstraden i
centrala Ytteresse

Bostäderna säljs som
halv-/helfabrikat

Vi ger gärna mer
info & broschyrer!
Kontakta oss på
bi.klemets[at]multi.fi

s e r v i c e h a l l   &   k o n t o r

H U O L T O H A L L I    J A    K O N T T O R I T I L A T

ADRESS | JAKOBSTAD  | OSOITE
OMFATTNING | NYBYGGNAD ~ 560 m2 . RENOVERING ~ 280 m2 | LAAJUUS
BYGGHERRE  | STADEN JAKOBSTAD | RAKENNUTTAJA
BYGGÅR  | 2013-2014 | RAKENNUSVUOSI

a023.png

a015.png